Povinný zápis konečného užívateľa výhod do OR

2019-10-03T09:09:38+00:00

S účinnosťou od 1. novembra 2018 vzniká pre všetky novozaložené obchodné spoločnosti povinnosť