Po pridelení IČA zo živnostenského úradu je na rade Okresný súd.

Okresný súd zvyčajne do 2 dní vygeneruje platobný príkaz na úhradu súdneho poplatku.

Ako náhle je súdny poplatok uhradený musí Okresný súd prideliť tomuto podaniu sudcu, ktorý rozhodne o zápise či nezápise spoločnosti do OR.

Doba rozhodnutia o zápise novej spoločnosti či zmenách v spoločnosti trvá zvyčajne 3 dni vrátane dňa pridelenia sudcu. V tejto lehote musí sudca rozhodnúť.

V tento čas je potrebné aby ste mali označené ako sídlo spoločnosti tak aj schránku, keďže všetky písomnosti z Okresného súdu a rovnako aj z Daňového úradu vám budú zaslané do schránky.