STRÁNKOVÉ HODINY

Obchodný register

Kompletný a Prehľadný zoznam okresných súdov OR v Slovenskej republike so všetkými dôležitými informáciami. Dôležité kontakty, emailové adresa webové stránky a pod…

Okresný súd Bratislava I – obchodný register

Záhradnícka 10
Bratislava – Staré Mesto

Okres Bratislava 1
Bratislavský kraj

Telefón: 02/888 11 600
Fax: 02/88811 191
Email: podatelnaosba1@justice.sk
Web: https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/reg-det

 

Stránkové hodiny
Pondelok: 8:00 -12:00, 13:00 – 15:00
Utorok: 8:00 -12:00, 13:00 – 15:00
Streda: 8:00 -12:00, 13:00 – 15:00
Štvrtok: 8:00 -12:00, 13:00 – 15:00
Piatok: 8:00 -12:00

Okresný súd Nitra – obchodný register

Štúrova 9
Nitra

Okres Nitra
Nitriansky kraj

Telefón: 037/884 1151; 037/884 1251
Fax: +421378841191
Email: podatelnaosnr@justice.sk
Web: https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/reg-det

 

Stránkové hodiny
Pondelok: 8:30 – 12:00
Utorok: 8:30 – 12:00, 13:00 – 15:00
Streda: 8:30 – 12:00, 13:00 – 15:00
Štvrtok: 8:30 – 12:00
Piatok: 8:30 – 12:00

Okresný súd Trenčín – obchodný register

Piaristická 27
Trenčín

Okres Trenčín
Trenčiansky kraj

Telefón: 032/8831 111; 032/8831 180 (podatelna)
Fax: +421328831191
Email: PodatelnaOSTN@justice.sk
Web: https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/reg-det

 

Stránkové hodiny
Pondelok: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Utorok: 8:00 – 12:00
Streda: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Štvrtok: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Piatok: 8:00 – 12:00

Okresný súd Žilina – obchodný register

Hviezdoslavova ul. 28
Žilina

Okres Žilina
Žilinský kraj

Telefón: 041/8851 180 (podateľňa); 041/8851 104 (105)
Fax: +421418851270
Email: podatelnaOSZA@justice.sk
Web: https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/reg-det

 

Stránkové hodiny
Pondelok: 7:00 – 11:30, 12:30 – 15:00
Utorok: 7:00 – 11:30, 12:30 – 15:00
Streda: 7:00 – 11:30, 12:30 – 15:00
Štvrtok: 7:00 – 11:30, 12:30 – 15:00
Piatok: 7:00 – 11:30, 12:30 – 15:00

Okresný súd Trnava – obchodný register

Hlavná 49
Trnava

Okres Trnava
Trnavský kraj

Telefón: 033/8821 504
Fax: 033/8821 191
Email: podatelnaOSTT@justice.sk
Web: https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/reg-det

 

Stránkové hodiny
Pondelok: 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Utorok: 8:00 – 12:00
Streda: 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Štvrtok: 8:00 – 12:00
Piatok: 8:00 – 12:00

Okresný súd Banská Bystrica – obchodný register

Skuteckého 28
Banská Bystrica

Okres Banská Bystrica
Banskobystrický kraj

Telefón: 048/8861135 (info), 048/8861180 (podateľ.)
Fax: 048/8861191
Email: podatelnaOSBB@justice.sk
Web: https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/reg-det

 

Stránkové hodiny
Pondelok: 8:00 – 12:00, 13:00 -15:00
Utorok: 8:00 – 13:00
Streda: 8:00 – 12:00, 13:00 -15:00
Štvrtok: 8:00 – 12:00, 13:00 -15:00
Piatok: 8:00 – 13:00

Okresný súd Prešov – obchodný register

Grešova 3
Prešov

Okres Prešov
Prešovský kraj

Telefón: 051/8881 200 (podateľňa 051/881 180)
Fax: 051/8881 191
Email: podatelnaospo@justice.sk
Web: https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/reg-det

 

Stránkové hodiny
Pondelok: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
Utorok: 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:30
Streda: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
Štvrtok: 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:30
Piatok: 8:00 – 12:00, 13:00 – 14:00

Okresný súd Košice I – obchodný register

Tichá 21
Košice

Okres Košice 1
Košický kraj

Telefón: 055/8871 947
Fax: 055/8871 944
Email: podatelnaOSKE1@justice.sk
Web: https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/reg-det

 

Stránkové hodiny
Pondelok: 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Utorok: 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Streda: 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:30
Štvrtok: 8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Piatok: 8:00 – 12:00, 13:00 – 14:00