ZÁPIS KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Na základe novely zákona č. 297/2008 Z.z. o legalizácii príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu má každá spoločnosť založená pred 1.11.2018 povinnosť zapísať konečného užívateľa výhod do obchodného registra a to najneskôr do 31.12.2019. Spoločnosti založené od 1.11.2018 už údaje o konečnom užívateľovi výhod zapisujú pri návrhu na zápis do ORSR priamo v zápisovom formulári.

Viac informácií
založenie sro

Koľko zaplatím za zápis konečného užívateľa výhod cez TRHfiriem.eu?

Konečný užívateľ výhod
25 €

Kto je konečný užívateľ výhod a čo potrebujete vedieť?

Konečný užívateľ výhod je každá FO /SPOLOČNÍK/, ktorá má minimálne 25% podiel na základnom imaní spoločnosti prípadne má právo vymenovať ustanoviť, odvolávať štatutárov a iné riadiaci orgány spoločnosti. Ak žiadna FO nespĺňa tieto kritériá konečným užívateľom výhod je člen vrcholového manažmentu a teda štatutár /KONATEĽ/.


Aj toto sú spoločnosti ktoré využili TRHfiriem.eu

Nestrácajte čas a ani peniaze nechajte zverejnenie konečného užívateľa výhod na nás, teraz hneď!

Nezáväzná objednávka